Problemlösning i grupp

Här redovisas hur elever i åk 9 har klarat av att i grupp arbeta med en ganska omfattande uppgift, där de själva har planerat tillvägagångssättet och redovisningen av det färdiga arbetet.

I denna rapport redovisas hur elever i årskurs 9 har klarat av att i grupp arbeta med en ganska omfattande uppgift, där de har fattat egna beslut om vad de ska arbeta med, hur de velat lägga upp sitt arbete och redovisa detta. Eftersom detta är en pilotstudie och resultat från någon liknande studie inte har rapporterats tidigare, måste data tolkas försiktigt. Utvärderingen ger inte svar på alla frågor om elevernas förmåga att arbeta på ett undersökande sätt, men nu vet vi i alla fall mer än vi visste innan om svenska femtonåringars förmåga att genom samarbete lösa problem. Det problemlösande provet kan ses som ett led i att förbättra undervisningen.Denna rapport har ett dubbelt syfte, dels att rapportera utvärderingsresultaten till anslagsgivaren Skolverket, dels att återföra resultaten till lärarna och ge förslag på möjligheter att utveckla elevernas färdigheter ännu mer. I rapporten konstateras det att de aktuella processfärdigheterna som genomgås vid grupparbete finns i alla ämnen, t ex att observera, att se mönster i data, att avgränsa sig, att förutsäga, dra ut konsekvenser och att diskutera slutsatser. Eftersom eleverna behöver mer träning i detta, diskuteras möjliga pedagogiska konsekvenser i rapporten. Sökord; problemlösning i grupp

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1993

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt