Bilden av skolan 1996

Skolverket redovisar för andra gången Bilden av skolan; en bred nationell beskrivning av tillståndet i svensk skola. Den bildar underlag för regeringens och riksdagens beslut.

Skolverket redovisar för andra gången Bilden av skolan; en bred nationell beskrivning av tillståndet i svensk skola. Den bildar underlag för regeringens och riksdagens beslut. Syftet är också att kommuner och skolor ska få ett underlag att relatera till och därmed stimuleras att diskutera hur den egna verksamheten ska utvecklas. Bilden bygger på ett 100-tal undersökningar som Skolverket men även andra har gjort. Rapporten belyser frågor som: Hur har senare års reformer tagits emot i kommuner i skolor? Vilka variationer och skillnader ser vi och vilka är väsentliga? Förändras skolan? Viktiga tendenser och resultat lyfts fram. Bland annat innebär förändringarna i omvärlden och skolans förlorade "kunskapsmonopol" att skolan i högre grad måste hantera och ta vara på det eleverna inhämtat utanför skolan. Gymnasieskolan har genomgått en snabb organisatorisk ombyggnad. Nu behövs en vidareutveckling av pedagogik och samarbete. Kommunerna har nu en skolplan, men helheten av viljeinriktning, ekonomiska prioriteringar, uppföljning och utvärdering saknas. Arbetet i skolan och i klassrummet förändras, men långsamt. Eleverna är bra på att arbeta i grupp, söka upp fakta och göra en rapport, men de är mindre bra på att formulera frågor och självständigt analysera och värdera information. Utbildningen bidrar till goda resultat i t ex läsning, skrivning och engelska för de allra flesta elever, men en liten grupp presterar mycket dåligt och det finns tendenser till ökade kunskapsskillnader. Mer om detta kan läsas i rapporten.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt