Datorsatsning. Och sedan...

Rapporten redogör för den utvärdering av datoranvändningen inom skolväsendet som genomfördes i syfte att öka kunskapen om effekterna av de på 80-talet riktade statliga utvecklingslinjerna.

Ett flertal statliga satsningar har gjorts för att öka datoranvändningen bland lärare i alla ämnen. Syftet med den här studien är att öka kunskapen om effekterna av de på 80-talet riktade statliga utvecklingssatsningarna. En stor satsning var det så kallade DOS-projektet (Datorn Och Skolan), vilket tas som utgångspunkt för denna studie. Under våren 1984 intervjuades ett tjugotal lärare om den undervisning de bedrev eller inte bedrev på grundskolans högstadium med hjälp av datorer. Tio år senare intervjuades de av dessa lärare som fortfarande fanns kvar på samma skola. Totalt engagerades omkring 800 lärare. Resultaten redovisas kommunvis under rubrikerna: DOS-projekten, dataundervisningen vid de besökta skolorna, skolans och kommunens IT-strategier och fortbildning. Ett diskussionsavsnitt följer med sammanfattningar och kommentarer där mer generella resultat redovisas under rubrikerna: lärarrollen, teknik-pedagogik och tankar om framtiden.I rapporten konstateras det att om datorer ska användas i skolorna återstår mycket att göra både beträffande lärarkompetens och undervisningens innehåll. Bland några värdefulla punkter att beakta inför framtiden nämns att duktiga "dataelever" visar en nedlåtande attityd gentemot mindre datorkunniga lärare. Studien publiceras i två versioner, dels i denna fullständiga version, dels i en förkortad version. Sökord; kartläggning, DOS-projekt, svensk skola, datorer, IT

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt