Likvärdighet - ett delat ansvar

Rapporten ger en samlad redovisning av några grundläggande resonemang om likvärdighet i skolan. Några utvärderingar inom området redovisas också.

Denna rapport betonar det delade ansvaret för frågor om likvärdighet i skolan. Likvärdighetsprincipen belyses ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Skollagens föreskrifter om likvärdig utbildning behandlas. En slutsats som dras är att skollagens bestämmelse om likvärdig utbildning innebär att utbildningen ska följa det nationella regelsystemet. Därav följer att reglerna måste vara klara, begripliga och möjliga att kontrollera, samt att kontroll görs av att regelsystemet verkligen efterlevs. Politikers syn på likvärdighet behandlas. Syftet med studien har varit att belysa de skillnader som finns mellan partierna när det gäller att beskriva vad likvärdig utbildning innebär, och vilka faktorer de anser har betydelse för en likvärdig utbildning. En tankemodell om likvärdighet presenteras. De tre begreppen lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning samt utbildningens lika värde används. I en studie om effekter av valmöjligheter i grundskolan undersöks vad föräldrars och elevers ökade möjlighet att välja skola har inneburit. Studien visar att rätten att välja skola förändrar förutsättningarna för den enskilda skolan - vissa skolor upplevs som attraktiva medan andra skolor väljs bort. En studie om skolstorlek har genomförts och så också om elevsammansättningens betydelse för klassbegreppet.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt