Likvärdighet - ett delat ansvar

Rapporten ger en samlad redovisning av några grundläggande resonemang om likvärdighet i skolan. Några utvärderingar inom området redovisas också.

Denna rapport betonar det delade ansvaret för frågor om likvärdighet i skolan. Likvärdighetsprincipen belyses ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Skollagens föreskrifter om likvärdig utbildning behandlas. En slutsats som dras är att skollagens bestämmelse om likvärdig utbildning innebär att utbildningen ska följa det nationella regelsystemet. Därav följer att reglerna måste vara klara, begripliga och möjliga att kontrollera, samt att kontroll görs av att regelsystemet verkligen efterlevs. Politikers syn på likvärdighet behandlas. Syftet med studien har varit att belysa de skillnader som finns mellan partierna när det gäller att beskriva vad likvärdig utbildning innebär, och vilka faktorer de anser har betydelse för en likvärdig utbildning. En tankemodell om likvärdighet presenteras. De tre begreppen lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning samt utbildningens lika värde används. I en studie om effekter av valmöjligheter i grundskolan undersöks vad föräldrars och elevers ökade möjlighet att välja skola har inneburit. Studien visar att rätten att välja skola förändrar förutsättningarna för den enskilda skolan - vissa skolor upplevs som attraktiva medan andra skolor väljs bort. En studie om skolstorlek har genomförts och så också om elevsammansättningens betydelse för klassbegreppet.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 1996

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt