Den europeiska dimensionen i svensk skola

Inför det svenska ordförandeskapet i EU har Skolverket utvärderat och kartlagt hur det europeiska skolsamarbetet påverkat och påverkar den svenska skolutvecklingen.

Trots all EU-retorik och alla uttalade intentioner i EU:s utbildningsprogram finns stora oklarheter om vad som förväntas ske som ett resultat av europeisk skolsamverkan. Den europeiska dimensionen, som är ett av flera centrala mål, har en innebörd som är svår att fånga, ändock förväntas skolor och deras aktörer att arbeta som om innebörden var given och målet var känt. Resultaten av europeiska skolors samverkan blir därför svårmätbara, ibland inte ens identifierbara pga. oklarheter i urvalsprocessen och vad som förväntas ske. Studiens empiri visar på sådana oklarheter även i förhållande till andra EU-mål. Eldsjälen på lokal nivå är oftast den drivande kraften men lämnas påfallande ensam och får en utsatt position på grund av en svag förankring internt. Pågående skolprojekt har sällan några särskilt starka band vare sig med pågående skolutveckling i övrigt eller med skolors arbetsplaner, i den mån det finns aktiva sådana. Europeisk skolsamverkan tycks många gånger också ha stark konkurrens från andra pågående projekt på lokal nivå. En viss projekttrötthet kan iakttas liksom en utsatthet för de som deltar i projektverksamhet då 1990-talets förvaltnings- och läroplansreformer samtidigt skall implementeras. Dessutom sammanfaller internationaliseringsarbetet med ett pressat ekonomiskt läge för flertalet kommuner och skolor. Skolutveckling tar tid. Att förändra tankemönster tar också tid. Skolutveckling inom ramen för europeiskt skolsamarbete tycks därtill kräva hög medvetenhet, gott stöd från ledande håll och kvalificerad vägledning från de arenor som formulerar intentionerna och beviljar medel till projekten. Sådana förutsättningar råder sällan i praktiken.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2000

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt