Elever som behöver stöd men får för lite

Vilka elever får inte det stöd de har rätt till? Vad kan det bero på? Hur kan det förstås i ett större sammanhang? I den här rapporten har tio skolors arbete granskats av forskare vid Göteborgs universitet. De har även studerat hur skolpersonal, elever och föräldrar upplever arbetet med detta.

I den här studien riktas intresset mot situationen för de elever i den svenska grundskolan som får för lite stöd i skolarbetet jämfört med vad de enligt skolans personal anses behöva. Rapporten bygger på en kvalitativ studie av tio skolors arbete. Den tillför intressant kunskap och erfarenhet inom området särskilt stöd. Hur kommer det sig att elever inte får det stöd de har rätt till? Vad påverkar detta? Hur kan man förstå det i ett större sammanhang? I studien görs också jämförelser med perspektiv från forskning i andra länder när det gäller frågor som olika skolkulturer, skolors språkbruk och arbetet med utagerande elever. Studien har genomförts av forskare vid Göteborgs universitet. Den utgör en del av en stor undersökning om åtgärdsprogrammens förekomst och innehåll i den svenska grundskolan, vars första två delar publicerades av Skolverket 2003.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2005

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt