Fem år med maxtaxa

Denna rapport är en slutredovisning av regeringsuppdraget Maxtaxa och allmän förskola m.m. Skolverket har under perioden 2002-2006 skrivit och lämnat fyra uppföljningsrapporter till regeringen om denna reform.

Skolverket har fått ett uppdrag av regeringen att under en femårsperiod följa upp reformen Maxtaxa och allmän förskola m.m.I denna slutrapport redovisas effekterna av reformen inom följande områden: maxtaxans genomslag, efterfrågan på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, barns närvarotider, kvalitetsaspekter, kommunernas avgiftspolitik och effekter på kommunalekonomi samt sysselsättning och arbetskraftsutbud.I och med reformen blev kommunerna bland annat skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och föräldralediga samt att införa en allmän, avgiftsfri förskola. Uppföljningen av detta redovisas också i denna rapport.

Bilaga: I den separata bilagan redovisas två studier som genomfört inom ramen för uppföljningen av Maxtaxa och allmän förskola m.m. under åren 2005-2006. För det första är det en fallstudie vars syfte har varit att belysa konsekvenser av att andelen barn med korta närvarotider, så kallade "femtontimmarsbarn", har ökat. För det andra har en enkät gått ut till kommunerna med frågor om hur verksamheten regleras och organiseras för femtontimmarsbarnen.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2007

Serie: Rapporter

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt