Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektorn för åren 2002-2010. Utgått


Utgått. Har i november 2007 ersatts med en reviderad version av Handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen

Skolverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde, i den mån uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska institutet (jmf prop.1999/2000:79). Skolverket ska redovisa mål för hur myndigheten ska uppfylla sin del av de handikappolitiska målen. Målen bör vara uppfyllda senast år 2010. Arbetet ska genomföras i samverkan med de andra sektorsmyndigheterna och med handikapporganisationerna. Handikappombudsmannen har fått i uppdrag att stödja sektorsmyndigheterna i arbetet med att ta fram mål. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 3 september 2002.

Detta regeringsuppdrag är också formulerat i Skolverkets instruktion där det vidare står att Skolverket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter. Skolverket har också i uppdrag att som "besöksviktig myndighet" integrera handikapperspektivet i sin egen verksamhet och vara ett föredöme när det gäller att göra verksamhet, information och lokaler tillgängliga. Handikappombudsmannen stödjer myndigheterna i arbetet med att se över och förbättra tillgängligheten till de egna lokalerna och informationen samt att arbeta för att förbättra bemötandet och motverka diskriminering av funktionshindrade. Detta arbete pågår parallellt med sektorsuppdraget men redovisas inte i detta dokument.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2002

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt