Lokala kurser i kommunernas vuxenutbildning

Skolverket har i denna undersökning i jämförelse mellan höstterminerna 2000 och 2001 analyserat förekomsten av lokala kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Skolverket har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2002 analyserat förekomsten av lokala kurser i kommunernas vuxenutbildning. I studien kartläggs förekomsten av lokala kurser, deras konsekvenser för den enskilde och för kommunernas utbildningsutbud. Förslag lämnas på hur systemet med lokala kurser kan förändras för att undanröja eventuella hinder och negativa konsekvenser som kan finnas både för utbildningsutbudet och den enskilde, samt hur kvaliteten på kurserna kan höjas.Lokala kurser ska ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Lokala kurser kan inrättas av styrelsen för utbildningen som gymnasiala kurser, påbyggnadsutbildningar och som orienteringskurser.

I studien framkommer att lokala gymnasiala kurser har ökat i omfattning sedan 1997. Hösten 2001 har den trenden brutits. Lokala gymnasiala kurser omfattade hösten 2000 13,9 procent av den gymnasiala utbildningen men hade hösten 2001 minskat till 11 procent. Nya nationella kursplaner togs i bruk i vuxenutbildningen vid halvårsskiftet 2001. Särskilt utarbetade kursplaner för datautbildning har införts under det gångna året. Tillsammans har dessa förändringar i de nationella kursplanerna minskat behovet av lokala kursplaner. Studien visar dock att datakurserna fortfarande utgör merparten av de lokala gymnasiala kurserna. Hösten 2001 representerade de 57 procent av de lokala kurserna, mätt i verksamhetspoäng.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2002

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt