Uppdrag att utarbeta en kunskapsstrategi

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att utarbeta en kunskapsstrategi för sitt verksamhetsområde. Strategin ska utgöra ett underlag för regeringens kommande forskningspolitiska proposition, som kommer att läggas fram under mandatperioden.

Skolverket inleder sin redovisning med att markera vikten av att forskning och annan kunskapsuppbyggnad inom sitt verksamhetsområde säkerställs både kort- och långsiktigt. Skolverket anser det vidare viktigt att utbildningsvetenskap präglas av olika perspektiv och av disciplinär bredd. Vikten av såväl oberoende, kritisk teorigenererande som praxisnära forskning framhålls, men också dessas ömsesidiga beroende. Skolverkets uppfattning om behoven av kunskapsuppbyggnad organiseras under ett antal huvudområden:

  • Den statliga styrningen och ansvarsfördelningen på utbildningsområdet,
  • Läroplaner och andra anknytande styrmedel,
  • Verksamhetens organisering och inre förutsättningar,
  • Barns, ungdomars och vuxnas lärande,
  • Verksamhetens resultat och kvalitet,
  • De professionella i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Under vart och ett av dessa områden ges exempel på frågeställningar och aspekter som från sektorns och Skolverkets perspektiv är centrala när det gäller fortsatt kunskapsuppbyggnad. I vissa fall går dessa frågeställningar att knyta till specifika verksamhetsformer, i andra fall rör de mer generella problemområden i hela verksamhetsområdet.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2003

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt