Utvärdering av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Det första bidragsåret 2003

Den 1 januari 2003 infördes ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Bidraget riktas mot kortutbildade vuxna som inte studerade inom ramen för kunskapslyftet. Avsikten är att kommunerna ska använda rekryteringsbidraget som ett verktyg i den uppsökande verksamheten.

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att följa upp och utvärdera kommunernas rekryteringsarbete och resurshantering. Skolverket har tagit fasta på att undersöka kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet samt hur kommunerna praktiskt hanterar bidraget. Vidare undersöks i vilken grad kommunerna har lyckats nå bidragets målgrupp under det första bidragsåret 2003.

Gällande kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer finner Skolverket att kommunerna har ett utvecklat samrådsförfarande med lokala företrädare för berörda myndigheter och organisationer. I genomsnitt anger kommunerna samråd med fyra olika myndigheter eller organisationer. Arbetsförmedlingen är den viktigaste samrådsparten. Kommunerna samråder dock inte i lika hög grad med arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionshinder.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt