Utvärdering av teckenspråkutbildning för vissa föräldrar (TUFF) 2004

Föreliggande rapport är den slutliga utvärderingen av teckenspråkutbildning för föräldrar. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag. Tidigare har Skolverket vid två tillfällen, 2000 och 2003, utvärderat utbildningen och återrapporterat till regeringen.

Denna slutliga utvärdering anlägger ett helhetsperspektiv på utbildningen. Utvärderingen behandlar tillgänglighetsproblematik där olika modeller för antagning, barntillsyn, tidpunkt för kurser och ekonomiska frågor diskuteras. Den fokuserar vidare frågor om måluppfyllelse och utbildningens kvalitet. Utbildningsanordnarnas medvetenhet om och inställning till ramkursplanen och lokala planer kartläggs och diskuteras. Den studerar också i vilken grad målen, utifrån lärares och föräldrars perspektiv, uppnås och hur föräldrars bedömningar av olika delar i utbildningen ser ut. Utvärderingen uppmärksammar slutligen de kvalitetsskillnader som förekommer mellan olika utbildningsanordnare och diskuterar vidare vilka myndigheter som har ytterst ansvar för utbildningen. Utvärderingen baseras på enkäter och intervjuer med skolledare, lärare och föräldrar. Olika dokument har också tagits i beaktande.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2004

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt