Delredovisning av regeringsuppdrag om diskriminering

Den 1 april 2006 trädde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft.


Den 31 augusti 2006 gav regeringen Skolverket ett uppdrag om diskriminering(U2006/5849/S). Uppdraget består av tre delar.

  1. Den första delen av regeringsuppdraget omfattar en kartläggning av förekomsten av diskriminering i form av trakasserier pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen (DISK-projektet, dnr 2006:2495).
  2. Den andra delen av regeringsuppdraget handlar om att följa upp hur BeL tillämpas i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen (TAL-projektet, dnr 2007:0325).
  3. Den tredje delen av regeringsuppdraget omfattar en inventering av den fysiska tillgängligheten till lokaler för elever med funktionshinder i grund och gymnasieskolan (dnr 2007:0324).

De två första delarna av uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2007 och slutredovisas senast den 1 mars 2009. Delredovisningen av dessa två delar utgörs av föreliggande dokument. Den tredje delen av uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 oktober 2008.

Publikationen har utgått

Utgiven år : 2007

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2006:2495

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt