Analys av riksprislistan

Redovisning av uppdrag om analys av införandet av de nya reglerna för ersättning till fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan (U2010/432/G).

Regeringen gav i januari 2010 Skolverket i uppdrag att analysera de beloppsmässigt stora skillnaderna mellan riksprislistan 2009 och 2010. Myndigheten har sökt förklaringar i tre huvudområden, den nya beräkningsmodellen, Skolverkets administrativa rutiner och kommunernas redovisning. Den genomförda analysen visar att en stor del av skillnaderna, cirka tio procentenheter, kan hänföras till den nya beräkningsmodellen. Ytterligare en del av förklaringen, cirka en procentenhet, är att få kommuner hade kommit in med underlag till den 16 december 2009. De resterande skillnaderna kan till viss del förklaras av hur kommunerna har tolkat kostnadsslagen i förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet samt att riksprislistan inte kan hantera förändringar i kommunernas ekonomi under löpande budgetår. Skolverket uppskattar att detta har påverkat riksprislistans medelvärden med i genomsnitt två till fem procentenheter.

Följande slutsatser och förslag redovisas i rapporten med anledning av den genomförda analysen:

Skolverket avser att:

  • från och med 2011 beräkna riksprislistan som ett genomsnittligt belopp per elev och program i landet, det vill säga med viktning, och i beräkningen inkludera kostnaden för skolmåltider,
  • inför 2011 utveckla kvalitetskontrollerna av kommunernas inrapporterade underlag.
  • under 2010 utreda om en modell för att riksprislistan ska hantera förändringar under löpande budgetår bör införas 2011.

Skolverket överväger att:

  • för det sista halvåret 2010 meddela nya föreskrifter om beloppen i riksprislistan. De nya beloppen kommer att beräknas inklusive kostnaden för skolmåltider, med ett större underlag av kommuner samt utan en så kallad viktad beräkning.

Skolverket föreslår att regeringen:

  • ger Skolverket möjlighet att från och med 2011 fastställa en riksprislista som gäller under perioden den 1 februari till den 31 januari .
  • gör ett tillägg till förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet så att det framgår att även skolledande personal ska ingå i kostnadsslaget Undervisning
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2010:96

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt