Examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. samt tillägg

Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) samt tillägg till uppdraget (U2010/3157/G)


Skolverket fick den 1 oktober 2009 uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114G, U2009/5688/G) från regeringen. Den 20 maj 2010 mottogs ett tillägg till uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2010/3157/G). I tilläggsuppdraget anges att Skolverket ska redovisa förslag till ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen till Utbildningsdepartementet senast den 23 september 2010. Dessutom anges att Skolverket vid utformandet av förslag till ämnesplan i matematik ska utgå från att alternativa kurser får förekomma även efter den inledande kursen i ämnet.

Den 15 februari 2010 redovisade Skolverket huvuddelen av uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Härmed redovisas resterande delar samt tilläggsuppdraget.

Redovisningen följer uppdragets struktur och varje del i uppdraget har fått en egen rubrik i redovisningen. Skolverket anger vilka delar som redan är redovisade och vilka som redovisas vid detta tillfälle. Förslag till ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena bifogas i bilaga 1 och exempel på ämnesplaner för några yrkesämnen i bilaga 2.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2009:520

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt