Riksprislistan och landstingens kostnader för naturbruksprogrammen

Delredovisning av uppdrag om analys av införandet av de nya reglerna för ersättning till fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan (U2010/432/G).

Uppdraget består i att beskriva konsekvenserna av att landstingens kostnader för naturbruksprogrammet inte ingår i underlaget för riksprislistan. I redovisningen ska ingå förslag till hur en insamling av dessa uppgifter skulle kunna göras, så att samtliga offentliga huvudmäns budgeterade kostnader för naturbruksprogrammet kan ligga till grund för fastställandet av riksprislistan.

Uppdraget har genomförts dels genom en analys av de ekonomiska konsekvenserna av att inkludera landstingens kostnader, dels genom en utredning om de juridiska möjligheterna att samla in uppgifter från landstingen.

Myndigheten har beräknat ett rikspris som inkluderar landstingens kostnader för naturbruksprogrammet. Beräkningen har utgått ifrån landstingens budgeterade interkommunala ersättning för 2010. Utifrån denna beräkning kan myndigheten konstatera att en konsekvens av att landstingens kostnader inte är med i underlaget är att rikspriset blir cirka åtta procent lägre.

Myndigheten bedömer också att om regeringen anser att landstingens budgeterade kostnader ska samlas in så krävs en ändring i förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet. Rapporten innehåller förslag till hur en sådan ändring kan utformas.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2010:96

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt