Uppdrag avseende gymnasieskolans teknikprogram

Regeringen gav den 3 december 2009 Skolverket i uppdrag att vidare utreda och lämna förslag till det huvudsakliga innehållet i och utformningen av ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Av utredningen ska framgå om det fjärde året bör erbjudas i form av ett antal profiler för att svara mot branschers behov samt de kostnader som kan förväntas för utbildningen. Skolverket ska även lämna förslag till utformningen av och kraven för gymnasieingenjörsexamen.

Uppdraget kompletterar det uppdrag (U2009/5688/G) som regeringen tidigare givit till Skolverket.

I ändring av Skolverkets regleringsbrev U2009/6853/G den 7 april 2010, ändrades Skolverkets uppdrag så att myndigheten även ska utreda och lämna förslag till innehåll och utformning av ett fjärde år som kan genomföras som en försöksverksamhet med start hösten 2011. Uppdraget i denna del redovisades den 1 september 2010. I uppdraget ligger också att förbereda de ämnes- och kursplaner som kan bli aktuella för en försöksverksamhet, vilket redovisas här.

Promemorian "Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan"(U2010/1388/G) har också tjänat som grund för utredningsverksamheten.

Denna redovisning ligger i linje med den redovisning som gjordes den 1 september 2010, men i de förslag som nu presenteras görs en tydligare koppling till det teknikprogram som startar hösten 2011.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2010

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2009:994

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt