Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) - it-baserade prov

Delredovisning av uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi), givet i Regleringsbrev för budgetåret 2011 (U2008/1045/SV).

De it-baserade proven visar på stor potential och kan ge lärare ett mervärde om de utvecklas utifrån de möjligheter som finns i kursplanen, skolornas behov av bedömningsstöd och de möjligheter som finns med att använda sig av it-baserade prov. De förutsättningar som gavs vid provens införande har visat sig mindre lyckade för mottagandet av proven i skolorna då flera tekniska lösningar inte var fullt ut utprövade och återrapporteringen av provresultat varit begränsad. Skolornas olika it-miljöer och säkerhetspolicies påverkar provets funktionalitet vilket medför att de pappersbaserade proven kommer att behövas i flera år framöver. Ytterligare ett användningsområde för de pappersbaserade proven är att de kan ge utrymme för flera olika anpassningar för studerande med funktionsnedsättning.

Enligt Skolverkets bedömning bör fortsatt utveckling ske inom ramen för en försöksverksamhet för att i förlängningen kunna tillhandahålla en användarvänlig och funktionell it-lösning för de it-baserade sfi-proven. Det går dock inte att utesluta att pappersbaserade prov kommer att behövas som komplement under flera år framöver.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2011

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2010:381

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt