Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning - delredovisning


Delredovisning av uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning.

(U2010/2145,5767/GV, U2011/1694,5439,6237/GV, U2012/757/G)

Skolverket har i samband med den nu aktuella reformen, gymnasieskola 2011 och satsningen på yrkesvux successivt stärkt sin kompetens vad gäller yrkesutbildning. Då tolv av arton nationella program i gymnasieskolan nu är yrkesprogram är yrkesutbildning en naturlig del av Skolverkets dagliga arbete. En ny lärlingsutbildning har etablerats i gymnasieskolan och den nya gymnasiesärskolan. En satsning på lärlingsutbildning för vuxna sker även inom vuxenutbildningen.

Skolverket samverkar nu med de nationella råden för yrkesprogram i frågor som berör gymnasial yrkesutbildning. Råden är en permanent verksamhet som bl a ska analysera kvaliteten av det arbetsplatsförlagda lärandet, elevers etablering på arbetsmarknaden, följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden. Myndigheten har också inlett samarbete med de nyligen startade yrkesdidaktiska forskarskolorna i syfte att bevaka och sprida ny forskning inom yrkesutbildning.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2012

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:217

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt