Uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring 2012

Redovisning av uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring (U2012/3589/S)

Skolverket har fått i uppdrag att löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan. I uppdragsbeskrivningen framgår att introduktionsprogrammenoch det kommunala informationsansvaret särskilt ska belysas, liksom utvecklingennär det gäller arbetsplatsförlagt lärande och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning.Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 1 oktober.

I denna promemoria, som utgör den första redovisningen, visar Skolverket en planering för uppdragets genomförande. Skolverkets möjligheter att fullfölja uppdraget med den beskrivna ambitionsnivån är beroende av vilket ekonomiskt utrymme myndigheten har kommande år. I redovisningen framgår vilka studier som organiserats, studiernas inriktning, upplägg, tidplanering samt vilken typ av kunskap de förväntas ge. I beskrivningen framgår också hur Skolverket förhåller sig till andra närliggande verksamheter inom Skolverket och till liknande uppdrag till andra myndigheter. Skolverket föreslår en uppföljnings- och utvärderingsorganisation som består av flera delprojekt.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2012

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:279

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

Sedan den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt format. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Från den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt form. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt