Uppdrag om införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)

Redovisning av uppdraget om införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2012. Skolverket har i genomförandet av uppdraget samrått med Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Europaparlamentet och rådet antog 2009 rekommendationen om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildning (ECVET). Systemet ska göra det möjligt för elever och studerande att bygga vidare på sina kunskaper när de rör sig mellan olika system för yrkesutbildning både utanför och inom det egna landet.

ECVET-rekommendationen anger en rad principer och tekniska specifikationer som omfattar beskrivning av utbildningsbevis i form av moduler med motsvarande poäng samt en överförings- och ackumuleringsprocess med kompletterande dokument som till exempel lärandeavtal. Enligt Skolverkets analys ligger utformningen och regleringen av den svenska gymnasiala yrkesutbildningen väl i linje med dessa principer.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2012

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:26

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt