Skolverkets årsredovisning 2012

Skolverkets årsredovisning 2012

Att skolan fungerar väl i alla sina delar är av fundamental betydelse såväl för den enskilda individen som för samhället i stort. Detta gör Skolverkets uppdrag både angeläget och utmanande.

Skolverket arbetar för kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Vi vill understödja skolhuvudmännens och skolpersonalens professionella ansvarstagande – det är de som ansvarar för att genomföra skolverksamheten i praktiken.

Vi utformar och informerar om olika slags nationella styrdokument, till exempel mål och kunskapskrav inom olika ämnen. Vi tar fram bred och djup kunskap om och för skolans område. Det rör bl.a. kunskap om utvecklingenav elevernas kunskapsresultat och om hur skolsystemet i dess helhet fungerar. Vi sprider information till olika målgrupper: Elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer, skolhuvudmän m.fl.

Vårt arbete har elevernas resultat i fokus, är långsiktigt, systematiskt och väl förankrat samt stöder ett kollegialt lärande. Stora utvecklingsinsatser har under året gjorts på flera områden, t.ex. matematik, natur- och teknik samt värdegrundsområdet. Utvecklingsinsatserna under 2012 har byggt på ett systematiskt kvalitetsarbete med elevers måluppfyllelse i centrum.

Stora delar av vår verksamhet styrs av regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller i särskild ordning. För närvarande pågår en omfattande reformering på skolans område. En stor del av vårt arbete under 2012, liksom under 2011, har utgjorts av olika insatser för att reformerna ska bli verklighet. En viktig uppgift för myndigheten har varit arbetet med att handlägga ärenden för legitimation för lärare och förskollärare. Att ansvara för detta blev en ny uppgift för oss under 2011. Arbetet med lärarlegitimationer har ökat kraftigti omfattning under 2012.

I föreliggande årsredovisning ingår en resultatredovisning och en finansiell redovisning för verksamhetsåret 2012.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2013

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:1607

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt