Skolverkets årsredovisning 2012

Skolverkets årsredovisning 2012

Att skolan fungerar väl i alla sina delar är av fundamental betydelse såväl för den enskilda individen som för samhället i stort. Detta gör Skolverkets uppdrag både angeläget och utmanande.

Skolverket arbetar för kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Vi vill understödja skolhuvudmännens och skolpersonalens professionella ansvarstagande – det är de som ansvarar för att genomföra skolverksamheten i praktiken.

Vi utformar och informerar om olika slags nationella styrdokument, till exempel mål och kunskapskrav inom olika ämnen. Vi tar fram bred och djup kunskap om och för skolans område. Det rör bl.a. kunskap om utvecklingenav elevernas kunskapsresultat och om hur skolsystemet i dess helhet fungerar. Vi sprider information till olika målgrupper: Elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer, skolhuvudmän m.fl.

Vårt arbete har elevernas resultat i fokus, är långsiktigt, systematiskt och väl förankrat samt stöder ett kollegialt lärande. Stora utvecklingsinsatser har under året gjorts på flera områden, t.ex. matematik, natur- och teknik samt värdegrundsområdet. Utvecklingsinsatserna under 2012 har byggt på ett systematiskt kvalitetsarbete med elevers måluppfyllelse i centrum.

Stora delar av vår verksamhet styrs av regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller i särskild ordning. För närvarande pågår en omfattande reformering på skolans område. En stor del av vårt arbete under 2012, liksom under 2011, har utgjorts av olika insatser för att reformerna ska bli verklighet. En viktig uppgift för myndigheten har varit arbetet med att handlägga ärenden för legitimation för lärare och förskollärare. Att ansvara för detta blev en ny uppgift för oss under 2011. Arbetet med lärarlegitimationer har ökat kraftigti omfattning under 2012.

I föreliggande årsredovisning ingår en resultatredovisning och en finansiell redovisning för verksamhetsåret 2012.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2013

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:1607

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt