Uppdrag om lärarlegitimation - våren 2013

Delredovisning av arbetet med lärarlegitimationer för perioden 1 januari till 31 mars 2013

  • Skolverket har under första kvartalet 2013 mer än fördubblat antalet handläggare inom lärarlegitimation och omfattar nu sammanlagt ca 165 tjänster.
  • Skolverket har intensifierat samarbetet med lärosäten och andra aktörer kring arbetet att utreda otydliga kurser.
  • Skolverket har genomfört olika informationsinsatser för att ytterligare uppmärksamma förskollärare och lärare om legitimationskraven från och med 1 december 2013 samt vikten av att ansöka i god tid om man träffas av dessa krav.
  • Skolverket räknar med att ha utfärdat ca 150 000 legitimationer under 2013, den 31 mars var närmare 90 000 legitimationer beslutade.
  • Skolverkets kostnader för lärarlegitimation under 2013 bedöms i nuläget att uppgå till närmare 146 000 000 kr.

Under det första kvartalet 2013 har Skolverket lagt ner ett betydande arbete på att bygga en större organisation för att hantera ansökningar om legitimation innan den 1 december 2013.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2013

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2010:1549

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt