Uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska)

Redovisning av uppdrag om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan (kinesiska)

Skolverket har fått ett regeringsuppdrag (U2012/6427/GV) om moderna språk i grundskolan och gymnasieskolan avseende förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för grundskolan respektive kurser för gymnasieskolan i kinesiska (mandarin). Enligt uppdraget ska förslaget utformas inom ramen för och i överensstämmelse med kursplanen respektive ämnesplanen i moderna språk. Det innebär att förslaget ska omfatta sju språksteg totalt. I uppdraget ingår också att Skolverket ska redovisa en bedömning om särskilda övergångsbestämmelser krävs vid införandet av förslaget och i så fall föreslå hur övergångsbestämmelserna bör utformas.

Skolverket ska särskilt beakta det kinesiska språkets särart och komplexitet. Det ska också framgå att det är det förenklade teckensystemet som används i Kina som ska användas. Transkriptionssystemet pinyin ska användas som ett komplement för att underlätta elevernas skriftliga kommunikation. Vidare ska en avvägning göras mellan kraven på muntliga och skriftliga färdigheter samt i vilken utsträckning eleverna ska behärska tecknen aktivt respektive passivt. Erfarenheter från andra europeiska länder som bedriver undervisning i grund- och gymnasieskolan ska tas tillvara.

Skolverket har utformat ett förslag till centralt innehåll och kunskapskrav för kinesiska inom ramen för elevens val och inom ramen för språkval samt sju kurser i kinesiska för gymnasieskolan. Förslaget är i enlighet med uppdraget utformat inom ramen för och i överensstämmelse med kursplan respektive ämnesplan i moderna språk vilket innebär att syftestexterna för moderna språk även gäller för förslaget. Förslaget har utformats efter samråd med lärosäten, lärarorganisationer och referenslärare. En expertgrupp bestående av verksamma lärare i kinesiska har bistått Skolverket i arbetet. Skolverket har också tagit del av erfarenheter av undervisning i kinesiska, från bland annat Norge och Nederländerna.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2013

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:1859

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt