Skolverkets årsredovisning 2013

Skolverket arbetar för kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Vi värnar om att stödja huvudmännens och personalens professionella ansvarstagande.

Stora delar av vår verksamhet styrs av regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller i särskild ordning. Även under 2013 har en stor del av vårt arbete utgjorts av olika insatser för att de pågående reformerna ska bli verklighet.
Skolverket styr verksamheterna övergripande genom att utforma och informera om olika slags nationella styrdokument. Vi ger stöd för utveckling av verksamheten och vi tar fram bred och djup kunskap om och för skolans område. Vi sprider information till olika målgrupper, främst skolhuvudmän, rektorer, lärare, föräldrar och elever.
Flera stora utvecklingsinsatser har under året gjorts inom matematikområdet, inom naturvetenskaps- och teknikområdet samt i arbetet med värdegrundsfrågor.
Samverkan med andra myndigheter och organisationer liksom internationella engagemang är viktiga delar i vår verksamhet. Skolverket tillämpar ett öppet arbetssätt och involverar ett stort antal experter och sakkunniga i våra insatser.
En viktig uppgift för myndigheten har varit arbetet med professionell utveckling och legitimering av lärare och förskollärare, liksom inrättandet av karriärtjänster. Arbetet med lärarlegitimationer har även under 2013 ökat kraftigt i omfattning.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2014

Serie: Regeringsuppdrag

ISBN : 978-91-7559-084-4

Diarienummer : 2014:183

Bilagor:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt