Uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov

Redovisning av uppdrag om kvalitetssäkring av nationella prov (U2011/6543/S)

Slutredovisning av uppdraget om kvalitetssäkring av nationella prov givet i särskild ordning den 24 november 2011.

Vid genomförandet av regeringsuppdraget har samverkan med Skolinspektionen skett genom ömsesidigt utbyte i referensgrupper, givande och tagande av synpunkter på rapporter m.m. Samverkan har särskilt rört punkterna 1, 2 och 6 i regeringsuppdraget.

Med anledning av regeringsuppdraget har en bred insats för kvalitetssäkring av nationella prov genomförts. Insatserna överlappar i mycket varandra och kvalitetssäkringen måste ses som en helhet även om själva uppdraget och redovisningen av detsamma är formulerat i sju punkter. Kvalitetssäkringen rör centrala frågor om likvärdighet, betygsstöd och resultatuppföljning och kan brytas ner i: jämförbarhet av provresultat över tid, standardisering av information och genomförande, kompetensutveckling, samt resultatredovisning. Många aktörer har varit inblandade och insatserna har löpt parallellt med implementering av betydande reformer. Redovisningen redogör inte i detalj för de förändringar som gjorts utan drar upp huvuddragen i kvalitetssäkringsarbetet.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2014

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2011:1242

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt