Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Redovisning av uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (U2013/3681/GV)

I delredovisningen som lämnades i oktober 2013 beskrevs hur Skolverket avser att genomföra deluppdrag 1 – Kartläggning och uppföljning av utbildning på yrkesintroduktion samt deluppdrag 2 – Utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd. I denna redovisning ges ytterligare preciseringar av arbetet med dessa två deluppdrag. Vidare redogör Skolverket för resultat av samråd och övervägande i arbetet med deluppdrag 3 – Dokumentation av yrkeskunskaper. I denna redovisning beskriver Skolverket även användningen av statsbidrag i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Skolverket har i oktober 2013 publicerat en rapport över elever på program och programtyp. Rapporten inkluderar även en analys av i hur stor omfattning eleverna på yrkesintroduktion bytte program, började om respektive gjorde avbrott eller studieuppehåll. För närvarande genomför Skolverket en enkätstudie av yrkesintroduktion och andra introduktionsprogram samt en analys av de inkomna ansökningarna om statsbidrag.

Skolverket gör bedömningen att det även finns behov att göra fördjupade fallstu-dier både när det gäller kartläggningen av utbildning och uppföljning av elevernas övergång till yrkesprogram eller etablering på arbetsmarknaden. Till exempel för att få en bild av individanpassningen av utbildningen och för att identifiera framgångsfaktorer eller modeller som bidrar till att underlätta elevernas etablering på arbetsmarknaden.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2014

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2013:540

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

Sedan den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt format. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Från den 1 juli är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer kommer Skolverket inte längre tillhandahålla i tryckt form. Vi undersöker en eventuell ny lösning. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt. Beställningar gjorda före den 1 juli kommer att hanteras enligt överenskommelse.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt