Uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag med mera

Redovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. (U2015/191/S)

* Skolverket föreslår att förskoleklassens och fritidshemmets nya avsnitt delas in under rubrikerna Syfte och Centralt innehåll, på motsvarande sätt som kurs- och ämnesplanerna.

* Förskoleklassens uppdrag att utgöra en bro mellan förskola och skola skrivs fram, liksom fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan och stödja deras sociala utveckling.

* Av de föreslagna kapitlen framgår att det inte sker ämnesundervisning i förskoleklassen eller fritidshemmet.

* Skolverket föreslår att förskoleklassens avsnitt blir läroplanernas del tre och att fritidshemmets avsnitt blir del fyra. Därmed blir grundskolans kursplaner del 5 i Lgr11.

* Skolverket föreslår att skrivningarna om övergång och samverkan harmoniseras i förskolans läroplan och i de obligatoriska skolformernas läroplaner.

* I arbetet har Skolverket anlitat arbetsgrupper och referensgrupper bestående av lärare, förskollärare, ämnesdidaktiker och forskare. Skolverket har även genomfört samråd med olika myndigheter och organisationer. Vidare har en webbenkät genomförts och förslaget har remitterats.

* Skolverkets förslag till anpassningar i Lspec 11 och Lsam 11 har tagit fram i samråd med företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen.

Bilaga 2 innehåller följande förslag till läroplanstexter
Lpfö98 Övergång och samverkan
Lgr11, Förskoleklass
Lgr11 Fritidshem
Lgr11 Övergång och samverkan
Lgrsär11 Övergång och samverkan
Lspec11 Förskoleklass
Lspec11 Fritidshem
Lspec11 Övergång och samverkan
Lsam11 Förskoleklass
Lsam11 Fritidshem
Lsam11 Övergång och samverkan

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2015:201

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt