Uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag med mera

Redovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. (U2015/191/S)

* Skolverket föreslår att förskoleklassens och fritidshemmets nya avsnitt delas in under rubrikerna Syfte och Centralt innehåll, på motsvarande sätt som kurs- och ämnesplanerna.

* Förskoleklassens uppdrag att utgöra en bro mellan förskola och skola skrivs fram, liksom fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan och stödja deras sociala utveckling.

* Av de föreslagna kapitlen framgår att det inte sker ämnesundervisning i förskoleklassen eller fritidshemmet.

* Skolverket föreslår att förskoleklassens avsnitt blir läroplanernas del tre och att fritidshemmets avsnitt blir del fyra. Därmed blir grundskolans kursplaner del 5 i Lgr11.

* Skolverket föreslår att skrivningarna om övergång och samverkan harmoniseras i förskolans läroplan och i de obligatoriska skolformernas läroplaner.

* I arbetet har Skolverket anlitat arbetsgrupper och referensgrupper bestående av lärare, förskollärare, ämnesdidaktiker och forskare. Skolverket har även genomfört samråd med olika myndigheter och organisationer. Vidare har en webbenkät genomförts och förslaget har remitterats.

* Skolverkets förslag till anpassningar i Lspec 11 och Lsam 11 har tagit fram i samråd med företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen.

Bilaga 2 innehåller följande förslag till läroplanstexter
Lpfö98 Övergång och samverkan
Lgr11, Förskoleklass
Lgr11 Fritidshem
Lgr11 Övergång och samverkan
Lgrsär11 Övergång och samverkan
Lspec11 Förskoleklass
Lspec11 Fritidshem
Lspec11 Övergång och samverkan
Lsam11 Förskoleklass
Lsam11 Fritidshem
Lsam11 Övergång och samverkan

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2015:201

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt