Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier

Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier (U2014/4128/S)

Prognosen utgår från lärarsituationen år 2014 och sträcker sig fram till år 2029. Beräkningarna omfattar följande skol- och verksamhetsformer: förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3, grundskolans årskurs 4–6, grundskolans årskurs 7–9, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan görs prognoser på lärare per ämne.

Resultaten finns även redovisade på länsnivå.

År 2014 var det totala antalet tjänstgörande lärare 205 000. Då den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen var närmare 89 procent av heltid motsvarar detta drygt 181 000 heltidstjänster.

Det totala rekryteringsbehovet är under den första femårsperioden cirka 70 000 heltidstjänster, under den andra femårsperioden 60 000 och under den sista femårsperioden 54 000 heltidstjänster. Om man under respektive femårsperiod inte lyckas rekrytera det önskade antalet behöriga lärare kvarstår ett rekryteringsbehov som skjuts över till nästa period.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2014:725

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt