Uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Redovisning av Uppdrag att förbereda inför ett kommande uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan (U2015/3229/S)

Barngrupperna har ökat i storlek under de senaste 30 åren visar Skolverkets officiella statistik. År 1985 var den genomsnittliga barngruppen 13,4. År 2014 har den genomsnittliga barngruppen ökat till 16,9. Under 2000-talet så har dock barngrupperna minskat från 17,2 till 16,9.

Skolverket har för läsåret 2015/16 fördelat 540 mnkr i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek och/eller motverka en ökning av barngruppernas storlek, vilket motsvarar totalt cirka 18 000 platser. Kommunala huvudmän har beviljats 479 465 409 kr vilket motsvarar 15 982 platser. Enskilda huvudmän har beviljats 60 710 071 kr vilket motsvarar 2 023 platser.

Skolverket bedömer att de i huvudsak bidragande orsakerna till att statsbidraget inte söktes av fler huvudmän är att bidraget kräver en stor medfinansiering, det är första gången som enskilda huvudmän och privata ägare av förskolor kan ansöka om statsbidrag hos Skolverket och att ansökningsperioden inföll i augusti/september under pågående läsår.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2015:1173

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt