Uppdrag om uppföljning och analys av gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag 2 i regleringsbrev för budgetåret 2015 om uppföljning och analys av gymnasieskolan. Till uppdraget har Skolverket i en skrift samlat statistisk information och kommentarer för alla program i gymnasieskolan. Se bilaga.

Bilagan Uppföljning av gymnasieskolan per program är en delrapportering av Skolverkets årliga uppdrag att följa upp och analysera gymnasieskolan. Här finns tillgänglig statistik per gymnasieprogram avseende söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, byten från programmen samt, för den första avgångskullen, uppgifter om genomströmning och studieresultat. Sammanställningen innehåller även kommentarer per program utifrån erfarenheter från Skolverkets diskussioner med programreferensskolor och nationella programråd.
Utifrån uppföljningen kan konstateras att trots förändringarna i och med gymnasiereformen Gy 2011, och omfattande informations- och utvecklingsinsatser för att påverka gymnasievalen, väljer olika grupper av ungdomar utbildning enligt mönster som i huvudsak är stabila över tid. Det gäller skillnaderna mellan kvinnor och män, samt mellan ungdomar med olika bakgrund.
Det kan ta lång tid att få genomslag med utvecklingsarbete i en så stor verksamhet, men det är knappast att förvänta att dessa mönster ska kunna påverkas enbart inom utbildningssystemet. Det finns sannolikt yttre orsaker till att olika grupper av ungdomar lockas till olika typer av utbildningar. Exempelvis samhälleliga signaler om var framtidsjobben finns, lönestrukturer, etablerade föreställningar om status och attraktivitet i olika utbildningar och yrken, påverkan från kamrater och föräldrar, traditioner inom olika samhällsskikt och i olika delar av landet, samt etablerade stereotypa könsuppdelningar på arbetsmarknaden.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2015

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2015:164

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt