Slutredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Den 25 november 2016 slutredovisade Skolverket uppdraget att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik, den så kallade NT-satsningen. Rapporten beskriver resultaten av Skolverkets insatser åren 2012-2016.

Skolverket har i enlighet med regeringsuppdraget (U2012/4111/GV) genomfört utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik. Syftet med uppdraget var att öka elevernas måluppfyllelse och deras intresse för vidare studier inom områdena. Uppdraget omfattade förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. I rapporten beskrivs resultaten av Skolverkets arbete med uppdraget, vilket framför allt bestått i att

- genomföra fortbildningsinsatser för lärare i förskoleklassen och årskurs 1-3

- genomföra utbildning och svara för uppbyggnaden av nätverk för NT-utvecklare inom grundskolan och förskolan

- särskilt uppmärksamma teknikämnet i grundskolan

- genomföra konferensserier för lärare och skolledare inom gymnasieskolan

- utarbeta webbaserat ämnesdidaktiskt undervisningsstöd

- fördela ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser.

Underlag till rapporten i form av utvärderingar finns under rubriken Bilagor nedan.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:868

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt