Uppdrag att representera Sveriges i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN)

slutredovisas uppdraget att representera Sverige i det europeiska nätverket för livslång vägledning, European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Uppdraget att redovisa är givet i regleringsbrev för budgetåret 2016.

Skolverket har på uppdrag av regeringen representerat Sverige i ELGPN sedan nätverket startade 2007. Nätverket har funnits under två programperioder, 2007- 2012 och 2013-2015. Under de första åren representerades Sverige av Utbildningsdepartementet, tillsammans med Skolverket. Därefter har Skolverket haft regeringens uppdrag att representera Sverige. Under hela perioden har också representanter från Arbetsförmedlingen deltagit. Vid vissa möten även Euroguidance Sverige deltagit.

Nätverket upphörde i och med utgången av 2015. Det förs en diskussion inom EU om vägledningsfrågorna ska tas om hand i en arbetsgrupp kopplad till Europeiska kommissionens Generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och integration. En modell och ELGPN:s förslag finns beskrivet i avsnitt 7 och i ELGPN:s slutrapport

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2013:330

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt