Uppdrag avseende utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

Slutredovisning av uppdrag som avser utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering, A2012/1387/DISK. 3 bilagor.

Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att ansvara för genomförandet av vissa åtgärder som aviserats i skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (skr. 2011/12:56). Den del av uppdraget som omfattar en utbildningssatsning för brobyggare redovisas här. Brobyggare i detta uppdrag är kvinnor och män med romsk språk- och kulturkompetens som ska fungera som länk mellan romska familjer och förskola och skola. Brobyggare kan även stödja barn och elever i förskola, förskoleklass och grundskola.

Inom uppdraget ingår att se till att lämplig utbildning görs tillgänglig för att utbilda totalt ca 20 brobyggare under perioden 2012-2015. Brobyggarna ska utbildas för arbete inom förskola, förskoleklass och grundskola. Syftet med utbildningen är att brobyggarna ska bidra till att förbättra den romska minoritetens utbildningssituation.

Den externa utvärderingen av brobyggarutbildningen omfattar även en kartläggning av arbete med liknade insatser i skolan och en analys av bakgrunden till dessa. Se nedan bilaga 2, Utvärdering av utbildningsinsatser för romska brobyggare inom skolan, av Nina Edström, Mångkulturellt centrum, 2015.

En studie gjord av lärarna inom brobyggarutbildningen beskriver och analyserar planering av innehåll, genomförandet av undervisningen och erfarenheter från den. Se bilaga 3 nedan, Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015. Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital, av Christina Rodell Olgaç & Angelina Dimiter-Taikon, Södertörns högskola, 2016.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:518

Bilagor och länkar:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt