Uppdrag om att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

Skolverket har haft i uppdrag att utveckla en digital informationstjänst där användaren ska kunna hitta och jämföra skolor utifrån statistiska mått som elevernas resultat, lärartäthet med mera. Andra uppgifter som rapporter från Skolinspektionen, information om skolbibliotek och texter som skolorna själva lämnat om sin verksamhet ska också finnas tillgängliga. Målgruppen är elever och föräldrar som ska välja skola och en bred allmänhet som vill ha insyn i skolväsendet.

Skolverket tog under 2013 fram en första version av en webbplats för att jämföra skolor och den publicerades i januari 2014. Det är denna webbplats, Välja skola, som legat till grund för informationssystemet. En utökad version av webbplatsen med nya mått och dokument publicerades i juni 2015. Eftersom antalet uppgifter och skolformer som tjänsten ska presentera har utökats beslutade Skolverket att göra om både design och teknisk plattform. Denna version av webbplatsen kommer att rymma alla de mått som skrivs fram i den förordning som styr innehållet med några få undantag.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2012:1002

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt