Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna 2015

Redovisning av det årliga uppdraget avseende Skolverkets insatser med tilldelning och uppföljning av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) samt det under året tillkommande statsbidraget för kommunal vuxenutbildning (komvux) under år 2015.

Det framgår av skollagen att varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom komvux och särvux. Kommunerna har sedan år 2009 genom tilldelade riktade statsbidrag fått möjlighet att i utökad omfattning genomföra yrkesutbildningsinsatser för vuxna på gymnasial nivå. Fler vuxna har inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) fått tillgång till ett större utbud och mer kostnadskrävande yrkesutbildning än vad som annars varit möjligt inom ramen för flera kommuners egen budget. Verksamhetsansvariga i många kommuner menar också att studieformerna i högre grad har kunnat anpassas till den enskilde individens behov och förutsättningar.

Kommunernas verksamhet inom vuxenutbildning utvecklas i ojämn takt. Det kan variera mellan år vad som efterfrågas när det gäller utbildningsinsatser men även vilka målgrupper som behöver prioriteras. Tillgång till externa utbildningsanordnare eller närhet till andra kommuners utbildningsutbud påverkar många gånger vilka utbildningsinriktningar som är möjliga att erbjuda. Under de senare åren har olika former för samverkan utvecklats mellan kommuner, arbetsmarknad och andra berörda som arbetar med kompetensfrågor. Skolverket menar att dessa former av samverkan har belyst vuxenutbildningsfrågorna på ett positivt sätt men behöver utvecklas ytterligare.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2016

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:896

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt