Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Förutom denna redovisning publiceras tabeller på Skolverkets webbplats.

Syftet med insamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder. Enligt kommunernas rapportering omfattades 115 200 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret under 2016. 42 procent av ungdomarna var kvinnor och 58 procent var män. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden. Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades under 2016 var annan åtgärd. Utifrån de insamlade uppgifterna går det inte att utläsa vilken typ av aktiviteter som kommunerna erbjöd inom svarsalternativet annan åtgärd. Den näst vanligaste åtgärden var studier på introduktionsprogram, 18 procent erbjöds den åtgärden. Tredje vanligaste var att kommunerna erbjöd studie- och yrkesvägledning, 8 procent.Kommunerna har blivit bättre på att rapportera ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vid Skolverkets första insamling, som avsåg första halvåret 2015, saknades uppgifter från 21 kommuner. Vid insamlingen som avsåg andra halvåret 2016 hade samtliga kommuner lämnat in uppgifter.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2016:599

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt