Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2016

Redovisning av uppdraget om skillnader mellan resultat på nationella prov och kursbetyg i gymnasieskolan samt en analys av bortfall i inrapporteringen för examenskullarna 2014, 2015 och 2016

Syftet med denna redovisning har varit att belysa skillnader i de inrapporterade kursbetygen i förhållande till provbetygen.

Skolverket kan konstatera att det fortsatt finns skillnader och att omfattningen på dessa skiljer sig åt mellan olika skolenheter samt avseende elevernas kön och huvudmannatyp i kombination med programtyp. De skillnader mellan provbetyg och kursbetyg som redovisas i denna rapport följer i stort de mönster som visats tidigare.

En bortfallsanalys av kursproven för examenskullarna 2014, 2015 och 2016 visar att det finns ett omfattande bortfall i inrapporteringen. Samtliga av dessa elever har kursbetyg i de inledande kurserna svenska 1, engelska 5 samt matematik 1a, 1b eller 1c, kurser som även har obligatoriska kursprov. Inrapportering om deltagande i kursprov i dessa kurser ska därför ha inkommit till Skolverket.

Mellan 58 och 69 procent av skolenheterna har rapporterat deltagande i proven för alla eller nästan alla sina examenselever. Det är betydligt färre, mellan 3 och 5 procent, av skolenheterna som har rapporterat in färre än 10 procent av sina examenselevers resultat från kursproven. Vilka dessa skolenheter är varierar mellan examenskullarna. Skolverkets databas SIRIS har uppdaterats med möjligheten att söka fram resultat per huvudman. Denna funktion finns nu även för skillnaden mellan provresultat och kursbetyg.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2017:340

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt