Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag att följa upp och analysera kvinnors och mäns sysselsättning eller annan aktivitet efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Särskild vikt ska läggas på analys av etablering på arbetsmarknaden.

Skolverket har i uppdrag att följa utvecklingen av elevers sysselsättning efter avslutad vuxenutbildning. I föreliggande rapport redovisas en förnyad uppföljning av övergången från kommunal vuxenutbildning till annan sysselsättning.

Upplägget i denna uppföljning följer i allt väsentligt de tidigare uppföljningarna. Vissa modifieringar har dock gjorts. Bland annat har vi nu även tagit hänsyn till regionala skillnader i elevers etablering. Tanken är att detta ska ge en tydligare bild av vuxenutbildningens specifika bidrag till etableringen på arbetsmarknaden.

Liksom vid den tidigare uppföljningen används måttet etableringsstatus för att studera sysselsättning hos de före detta eleverna inom kommunal vuxenutbildning. Måttet klassificerar en individ med antingen etablerad ställning, osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden, som studerande eller som varken studerande eller i arbete. Detta mått används även vid Skolverkets uppföljningar av sysselsättningen hos avgångna elever från gymnasieskolan samt av flera andra myndigheter.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2017

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2017:1587

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt