Uppdrag att digitalisera de nationella proven

Redovisning av en plan för utvecklingsarbetet med uppdraget Att digitalisera de nationella proven m.m. (U2017/03739/GV).

I denna redovisning beskrivs huvudsakligen Skolverkets plan för arbetet med digitalisering av de nationella proven och bedömningsstöden. Uppdragets övriga delar såsom ramverk m.m. berörs kortfattat.

Den del av uppdraget som rör digitalisering genomför Skolverket i projektform för att skapa möjligheter för en effektivisering av genomförande och hantering av nationella prov. Försöksverksamheten, som i en första urvalsomgång omfattar 100 skolor, syftar både till att pröva de olika delarna i en teknisk plattform och till att undersöka skolors beredskap att genomföra en första version av digitala prov.

Samtidigt som huvudmäns och skolors förutsättningar prövas i försöksverksamheten kan Skolverket redan nu se att införandet av digitala nationella prov sannolikt ökar kostnaderna för skolor och huvudmän.

Uppdragets komplexitet och omfattning gör att Skolverket bedömer att det finns en betydande risk att digitala nationella prov inte är fullt ut införda 2022 enligt den beställda tidplanen. När nödvändiga delar är upphandlade i september 2018 och Skolverket har en bild av strukturen på den tekniska lösning som blir aktuell kommer vi att med större säkerhet kunna uttala oss om tider för leveranser.

Uppdraget omfattar inte att digitalisera de nationella proven inom sfi. Skolverket ser positivt på ett eventuellt tilläggsuppdrag där även dessa prov blir föremål för en digitalisering. Utöver de argument som finns för digitaliseringen av övriga nationella prov, bedömer Skolverket att detta skulle medföra möjligheter att hitta mer passande former för de nationella proven i denna flexibla utbildningsform och att otillåten spridning därmed kan förhindras i en högre grad.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:144

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt