Uppdrag att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning och slutrapport enligt regleringsbrev för 2017 som avser de tre uppdragen om Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk (A2013/2958/DISK), (A2014/3289/DISK) och (Ku2016/02027/DISK).

Tidigare redovisningar av regeringsuppdraget har lämnats i form av delredovisningar och statusrapporter. Skolverket har också den 15 december 2017 lämnat förslag på hur satsningen att förstärka tillgången till lärare i de nationella minoritetsspråken i framtiden, inom befintliga ramar, kan inkorporeras i andra aktörers verksamhet.

I denna slutrapport redovisas en sammanfattande sammanställning av resultat och hur utbildningssatsningen genomförts. I redovisningen redogörs för deltagande kommuner och huvudmän, antal deltagare, resultat i form av genomströmning, statsbidrag till huvudmän och Skolverkets bedömning och slutsatser. Underlag utgörs av Skolverkets tidigare redovisningar 2014–2017 och förslaget på en framtida utbildningssatsning 2017-12-15, där Skolverket närmare redogjort för huvudmännens erfarenheter, lärosätenas genomförande av uppdragsutbildning och deltagarnas synpunkter.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2014:914

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt