Uppdrag om kunskapssammanställning om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning

Redovisning av uppdraget om kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet givet i I regleringsbrevet för 2018.Kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet

I den här redovisningen sammanställs befintlig kunskap om utbildning för barn och elever med funktionsnedsättning. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade år 2014 rekommendationer till Sverige. Skolverket har identifierat de rekommendationer från kommittén som berör utbildningsområdet. Dessa rekommendationer handlar om psykisk ohälsa och elevhälsan (artikel 7), utbildning (artikel 24) och insamling av statistik (artikel 31).I denna promemoria görs en översikt över hur nuvarande bestämmelser ser ut i förhållande till rekommendationerna, och vilka förändringar som har skett på området sedan regeringens senaste redovisning till kommittén. Redovisningen innehåller även en sammanfattning av skolmyndigheternas arbete med funktionshinderspolitiken 2011–2016 samt det nya målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken som beslutades 2017. Slutligen redovisas Skolverkets nyligen genomförda, pågående och planerade insatser och uppdrag med koppling till funktionshinderområdet och elevhälsan

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2018

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:1058

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt