Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Redovisning av uppdraget att ta fram stöd för att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenheter, hos nyanlända elever i gymnasieåldern givet i regleringsbrevet för budgetåret 2018.

Skolverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av regeringen att ta fram stöd för att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenhet, hos nyanlända elever i gymnasieåldern. Uppdraget ska genomföras med stöd av Universitets- och högskolerådet (UHR).

I arbetet med uppdraget har Skolverket och UHR under hösten 2018 bjudit in till samråd med representanter från organisationer, andra myndigheter, lärosäten, forskare och utbildningsanordnare för att identifiera och värdera nationella utvecklingsbehov samt få underlag till en fördjupad behovsanalys och utveckling av insatser för stöd till huvudmän. Skolverket har också inventerat material för kart-läggning för grundskola och vuxenutbildning med syfte att utreda vad som kan användas för nyanlända elever i gymnasieåldern.

I det fortsatta arbetet med uppdraget kommer Skolverket att informera och implementera förändringar i skollagen, målgruppsanpassa och komplettera befintligt kartläggningsmaterial för nyanlända elever i gymnasieåldern, utveckla material för kartläggning av yrkeskunnande samt utreda konsekvenserna av att meddela föreskrifter om underlag för bedömning av en elevs kunskaper enligt 17 kap. 14 a § i skollagen. Skolverket kommer också att se över möjligheten att samordna pågående insatser som berör målgruppen nyanlända elever.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Regeringsuppdrag

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt