Uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

Redovisning av uppdrag att genomföra en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena

Lärarkampanjen "För det vidare" är ett regeringsuppdrag som Skolverket har haft sedan 2011. Det var från början ett uppdrag mellan 2011 och 2012 som förlängdes till 2015. Flera tilläggsuppdrag gavs också; att locka fler män till förskollärarutbildningen, att locka fler att vilja bli lärare i matematik och NO och att locka fler att vilja bli yrkeslärare. Uppdraget redovisades den 15 februari 2016.

Den 28 april 2016 fick Skolverket ett förnyat uppdrag om en fortsatt informationskampanj. Nylanseringen av kampanjen startade på världslärardagen den 5 oktober 2016, under ansökningsperioden till universitet och högskolor.

Bakgrunden till uppdraget är att Sverige har problem med rekryteringen till läraryrket. Samtidigt är behovet av lärare större än någonsin. Flyktingsituationen från 2015 med det stora antal nyanlända i behov av utbildning och satsningar på fler anställda i förskola och skola kan innebära att rekryteringsbehovet av lärare ökar ytterligare.

Förutom att det behövs fler sökande till lärarutbildningarna och att fler slutför sina studier, finns det också ett behov av att behålla lärare i skolan. Vidare finns det behov av att locka tillbaka lärare och förskollärare som har lämnat yrket och de lärare som nyligen har gått i pension.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:805

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt