Uppdrag om insatser mot sexuella trakasserier

Redovisning av uppdraget att genomföra insatser för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier givet i regleringsbrev för 2018.

Uppdraget har sin bakgrund i #MeToo-uppropen #tystiklassen och #räckupp-handen, där elever vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. Skol-verket deltog i samband med #Metoo-uppropen bland annat i paneldebatter och vid konferenser som på olika sätt behandlade dessa frågor. Skolverket bidrog både i de sammanhangen och via media, genom att belysa skolans skyldigheter och uppdrag kopplat till diskriminering och kränkande behandling. En annan grund för uppdraget är resultaten från Skolinspektionens kvalitetsgranskning som visade på brister i sex- och samlevnadsundervisningen.

Skolverket har genom åren tilldelats flera uppdrag som angränsar till uppdraget om insatser mot sexuella trakasserier och kränkande behandling, exempelvis uppdrag om jämställdhet, diskriminering och kränkande behandling, hedersrelaterat våld och förtryck samt främlingsfientlighet. Skolverket har också, inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S), fått i uppdrag att ta fram arbetsformer och arbetssätt för arbetet med skolans värdegrund, till exempel avseende jämställdhet och normkritik.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:730

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt