Uppdrag om insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser - slutredovisning

 

Slutredovisning av uppdrag om insatser till följd av propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195)

Skolverket har i enlighet med regeringsuppdrag givet i regleringsbrev (U2018/03105/GV) tydliggjort skillnaden mellan formuleringarna i 3 kap. 4 § skollagen om när det finns en indikation och när det kan befaras att eleven inte kommer att uppnå de kunskapskrav som senare ska uppnås. Detta är i enlighet med propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (prop. 2017/18:195) och beslutade ändringar i skollagen i nationella kartläggningsmaterial för förskoleklassen samt i nationella bedömningsstöd och nationella prov för lågstadiet. Materialen har även kompletterats med mer information om vilket stöd som eventuellt ska sättas in och om uppföljning.

Skolverket har även påbörjat revidering av de material som finns för stöd och kompetensutveckling och som påverkas av ändringarna i skollagen. Myndigheten har också påbörjat utformning av nya material. Skolverket har lämnat en delredovisning av uppdraget avseende förslag om ändringar i berörda läroplaner till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i februari 2019 och resterande delar redovisas här.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:1399

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt