Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling - delredovisning 2

Delredovisning av uppdraget att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vad avser dess konstruktion och ändamålsenlighet. Bidraget regleras i förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Denna rapport utgör den andra delredovisningen av utvärderingen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 augusti 2019. I denna delredovisning analyseras utfallet av ansökan för bidragsåret 2019 och frågor som rör huvudmännens benägenhet att ta del av statsbidraget.

Statsbidraget för en likvärdig skola ska gå till insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen och grundskolan. Alla kommunala och enskilda huvudmän för förskoleklass och grundskola som kan ta del av bidraget tilldelas en bidragsram som beräknats utifrån ett socioekonomiskt viktat index. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som ska utformas av huvudmännen utifrån identifierade lokala behov. Under 2019 har omfattningen på bidraget utökats från 1 till 3,5 miljarder kronor.

Det som hittills framkommit i utvärderingen och som redovisas i denna delrapport föranleder inte Skolverket att föreslå ändringar avseende ansökningsförfarandet i den aktuella förordningen.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2019

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2018:1060

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt