Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 1

Coronapandemin har inneburit många snabba förändringar för skolväsendet. Den här rapporten är en delredovisning av vårt uppdrag att följa upp och utvärdera de konsekvenserna som pandemin haft på skolväsendet.

Rapporten bygger på ett antal undersökningar som genomförts av Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) under våren 2020. I rapporten presenteras också preliminär statistik om skolresultat från grundskolan och gymnasieskolan, läsåret 2019/2020.

Den preliminära betygsstatistiken visar att resultaten inte har försämrats på grund av vårens pandemi. Generellt har övergången till distansundervisning i gymnasieskolan fungerat väl, men för vissa elevgrupper har övergången inte varit lika gynnsam. Lärares underlag för betygsättning har påverkats av att de nationella proven ställdes in, vilket har varit en utmaning för vissa skolor. Det är några av de slutsatser du kan läsa om i den här rapporten.

Slutsatserna är preliminära och ska tolkas med försiktighet. Många undersökningar har gjorts med begränsad tid för planering, utformning, urval, insamling och bearbetning. De som deltar i enkäter eller frågeformulär ger sina bilder av hur de hanterade pandemin under den tid då undersökningarna genomfördes. De kan beskriva en situation som sedan dess har förändrats.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:1056

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt