Uppdrag om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag

Redovisning av uppdraget om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag givet i regleringsbrev daterat 2020-06-11 för budgetåret 2020

För att underlätta huvudmännens administrativa börda under pågående pandemi har Skolverket genomfört ett antal lättnader i krav på redovisningar av statsbidrag. Lättnader som genomförs handlar om såväl utökad tid för att inkomma med redovisningar som minskat antal uppgifter som ska lämnas i redovisningarna och kommer att innebära reella lättnader i statsbidragshanteringen för de flesta skolhuvudmän.

Samtidigt som kontakter med huvudmännen inte ger vid handen att statsbidragsadministrationen varit en stor fråga under pandemin finns det tydliga signaler om att lättnader i statsbidragshanteringen är efterfrågat bland huvudmännen. Skolverket har sedan flera år i nära samarbete med Utbildningsdepartementet arbetat för att förenkla statsbidragshanteringen för huvudmännen. Det arbetet kommer att fortgå även efter pandemin är över.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:1068

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt