Uppdrag om stödjande insatser med anledning av covid-19

Redovisning av uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19 givet i särskild ordning den 30 april 2020 (U2020/02765/S) 

Sedan mars 2020 har svenskt skolväsende i samband med covid-19-pandemin hanterat en situation som i flera avseenden saknar motstycke.

Den 18 mars 2020 rekommenderades Sveriges gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar att bedriva all undervisning på fjärr -och distans. Rekommendationen togs bort den 15 juni på grund av att smittan hade avtagit under senvåren och sommaren. I april fick Skolverket i uppdrag av regeringen att stödja skolväsendet under pandemin.

Den 23 november 2020 meddelade regeringen att gymnasieskolan vid behov kunde övergå till distansundervisning. När Skolverket författar denna rapport har Folkhälsomyndigheten meddelat att gymnasieskolan from måndag 7 dec bör övergå till fjärr och distansundervisning.

Mot denna bakgrund har behovet av stöd till skolväsendet relaterat till pandemins utmaningar ökat successivt från februari 2020 och framåt. Stödet från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har handlat om hur olika delar av skolans ansvarsområden ska fortsätta fungera och möta elevers behov under påverkan av pandemin.

Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2020

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2020:721

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt